[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: punktstödlör 2007-11-03 klockan 16:39 +0000 skrev mj@mattiasweb.net:

> behövde bara koppian in dpsplayen

När du ändå är igång, kan du testa att använda braille-terminalen i
GNOME? Aktivera hjälpmedelsfunktioner (Orca) och se att allt fungerar
som det ska. Om du vill kan du även testa uppläsningsfunktionen (som
läser upp texten på skärmen). Jag jobbar hårt med talsyntesen eSpeak nu
och den version som finns utgiven är begränsad men ska fungera.
Rapportera alla problem och fel så ska vi rätta till dem.

-- 
Daniel Nylander (CISSP, GCUX, GCFA)
Stockholm, Sweden
http://www.DanielNylander.se


Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: