[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: punktstödSamuel Blomqvist writes:
Nu blev vi nyfikna... Hur gick det? och vad behövde du göra? /Samuel

mattias wrote:
Fan va häftigt att installera debian med punktstöd

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

behövde bara koppian in dpsplayenReply to: