[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postfix igenOn Fri, 28 Sep 2007, mattias wrote:

Vågar nog påstå att min postfix är seg på att ta emot mail

det tar alltså tid från det att det först dyker upp i postfixloggen tills det att det ligger på plats på disk? har aldrig timeat detta själv men kan bidra med data om du skulle vilja ha en referens.

Kan det ha att göra med att localhost står med i mydestination?

Knappast.
jag har följande i min main.cf
mydestination = localhost.localdomain, localhost.localdomain, localhost, lists

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier is not only the man-in-the-middle, he's at both ends and has wiretaps on Alice, Bob, Carol and Dave.Reply to: