[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mounta ntfs diskMagnus Borefur:

Jag har precis installerat Debian 4.0 adm64 och tänkte hämta över lite filer från en NTFS disk. Vilket program rekomenderas för att jag ska kunna läsa från den?

ntfs-3g rekommenderas om du vill läsa och skriva NTFS: http://packages.debian.org/ntfs-3g

Använder det med framgång både på Linux och Mac OS för att läsa och skriva från Windowspartitioner.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: