[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: postfixOn Wed, 26 Sep 2007, mattias wrote:

> Vilken säkerhet har psotfix aktiv som standard?

Vad lägger du in i begreppet "säkerhet"?

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956Reply to: