[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Om servrarHelgi skrev:
> På min arbetsplats har vi en gammal Win NT4 server som för både e-post
> och backup av dokument. Det program som servar e-posten är
> kommerciellt, kommer inte ihåg namnet, men det är mycket eländigt och
> primitivt. När det gäller vår kundtjänst är e-posthanteringen en
> mardrömsliknande situation.
> Jag försöker övertyga chefen om att satsa på två nya maskiner, en för
> e-post och en för dokument och att använda Linux i båda fallen. Han är
> skeptisk så det krävs en del för att visa honom hur man kan göra,

Om chefen är skeptisk, gör en demo på en gammal maskin eller din egen
som visar funktionaliteten (med brasklappen att prestandan kanske inte
räcker till).

> kostnaden spelar också ganska stor roll. Det bör framgå att företaget

Om kostnaden är kritisk, kolla flaskhalsarna på demosystemet och 
extrapolera, den gamla maskinen kanske räcker till för backupen och 
e-posten.

...
> Vad jag skulle behöva veta är vad man skall presentera när det gäller
> e-postservern. Det viktigaste är att få till stånd en server där vår
> kundtjänst på flera personer, kan alla hantera e-post från ett och
> samma konto samtidigt (samma e-postadress alltså). Vad behöver man för
> typ av server för det?

RT som Daniel föreslog finns i debian kör
"apt-cache search request tracker".

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data        karl@aspodata.se
Lilla Aspö 2340                         Nätverk
S-742 94 Östhammar      0173 140 57      Datorer/Utrustning
Sverige           070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------
Reply to: