[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] "Uppgradera" från RAID 1 till 10För övrigt så gäller min metod bara mjukvaru-RAID i Linux...
Reply to: