[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fetchmail räknar fel  Hej!

   Nu kan jag belägga att 'fetchmail -a' räknar fel
 hos mig. Den hämtar elva elbrev, men överräcker bara
 tio till '/var/mail/hejhopp'. Vet någon om ett bote-
 medel mot detta? Det är det sista elbrevet i en sänd-
 ning som inte kommer fram i laga ordning.

 Hälsning   Mats E Andersson
	
	
		
_________________________________________________________
Flyger tiden iväg? Fånga dagen med Yahoo! Mails inbyggda
kalender. Dessutom 250 MB gratis, virusscanning och antispam. Få den på: http://se.mail.yahoo.comReply to: