[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: Re: SV: Hur skall programtexter sparas på en servermaskin?On Tue, Oct 31, 2006 at 09:42:38PM +0100, Vincent Lönngren wrote:
> tis 2006-10-31 klockan 20:13 +0100 skrev Mats Erik Andersson:
> >   Hej igen!
> 
> Hej.
> 
> >     Min fråga till den samlade sakkunskapen i denna
> >   grupp är då närmast huruvida vi med Linux eller
> >   rentav Debian står bättre rustade för typigen-
> >   känning av filer än unix-system i allmänhet. Eller
> >   ser jag utslaget av Comhems säkerhetssystem?
> 
> 
> Enligt HTTP-protokollet skall en mimetyp alltid anges i HTTP-header. Webservrar, t ex Apache, skickar den informationen till webklienter när de efterfrågar en fil. Om webservrarna inte känner till filtypen kan de tillåta access ändå och hitta på en filtyp, eller vägra access.
> 

Kanske naivt av mig, men vore det inte enkelt att göra en tarboll eller
zippa filen innan? De flesta webservrar klarar väl av/hanterar zip?

Inte för att vara allt för gnällig, men skapa inte nya trådar av gamla.
Nu blev den här mailtråden en fortsättning av en gammal. Det blir tokigt
när man har trådad mail-lista.

Mvh
//IReply to: