[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: En programmeringsövning orsakad av xml...
> Målsättningen är att av en förenklad fältlista åstad-
> komma xml-poster enligt en xml-mall. Denna fältlista
...

xml är verkligen överreklamerat. Varför inte bara ta ursprungliga data 
som det är i din applikation.

echo 'a|b|c' | perl -ne 'chomp;@f=split /\|/;print "<lager avd=\"$f[1]\">\n <vara>$f[0]<antal>$f[2]</antal></vara>\n</lager>\n";' 
<lager avd="b">
 <vara>a<antal>c</antal></vara>
</lager>

Mycket effektivt sätt att expandera data knappt tio gånger
(6 bytes -> 58).

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data        karl@aspodata.se
Lilla Aspö 2340                         Nätverk
S-742 94 Östhammar      0173 140 57      Datorer/Utrustning
Sverige           070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------
Reply to: