[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

En programmeringsövning orsakad av xml Bästa debianiter!

 Låt mig föreslå en utmaning i programmering för
allas
vår fortbildning. Ju fler metoder eller språk som
kommer till nytta, desto bättre utdelning:

Målsättningen är att av en förenklad fältlista åstad-
komma xml-poster enligt en xml-mall. Denna fältlista
skall bestå av rader enligt

 text|text|text|text|....

där tecknen <>/ måste tillåtas för att uppnå

 abb<sidoform>dkk</sidoform>| jj ss |fkkrl.

Å andra sidan skall xml-mallen byggas upp som

  <lager avd="$2">
   <vara>$1<antal>$3</antal>
   </vara>
  </lager>

där $nn anger vilket fält i inmatningsraden som
skall in på denna plats. Det är viktigt att både
inmatning och xml-mall skall kunna innehålla god-
tyckliga mellanslag utan att dessa fördärvas.
Ett fördel vore om lodstrecket i inmatningen
kan förändras allt efter eget tycke.
 Efter viss möda skrev jag samman en bash-snutt
med hjälp av 'sed' och 'eval' för att åstadkomma
min lösning. Jag vill inte fördärva Ert nöje, så
jag håller inne med min bash-fil intill dess att
någon nappar på utmaningen.

      Väl mött i kampen

        Mats Erik AnderssonReply to: