[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: åäö locales-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Daniel Nylander wrote:
> Du verkar ha en blandning av ISO-8859-1 och UTF-8.
> 
> Ändra raden
> sv_SE ISO-8859-1
> till
> sv_SE UTF-8
> i /etc/locale.gen
> 
> Kör sedan locale-gen som root

Glömt inte att titta i /etc/environment också efter du kört locale-gen


- --
  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `'  http://www.azoff.se | http://dev.azoff.se
   `--  http://se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFFKmsieY7jmtvbDP0RAtHjAKCAdwX2n0ZUPTNUdgv4Me+A34EmogCeIaDp
Gm5PH1CYL48jYn09+59fVRY=
=8olU
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: