[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: åäö localesGunnar Björkdahl skrev:
> Jag har problem med åäö och viss grafik i terminalläge (xterm).
> I dselect till exempel ser det väldigt konstigt ut:
> Ex: Välj använd åtkomstmetod

> cat /etc/locale.gen
> sv_SE.UTF-8 UTF-8
> sv_SE ISO-8859-1
> #sv_SE.ISO-8859-15 ISO-8859-15

Du verkar ha en blandning av ISO-8859-1 och UTF-8.

Ändra raden
sv_SE ISO-8859-1
till
sv_SE UTF-8
i /etc/locale.gen

Kör sedan locale-gen som root

Danne

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: