[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kompilera 2.4-kärna under EtchHej!

Jag har uppgraderat mitt system från Sarge till Etch, men vill kompilera en 2.4-kärna för att testa ett par saker. Jag får det inte att fungera, oavsett om jag sätter den till att använda gcc-2.95, gcc-3.0, gcc-3.3 eller gcc (=4.x) så får jag kompileringsfel när jag kompilerar kernel-source-2.4.27 från sarge-security:

 {standard input}: Assembler messages:
 {standard input}:762: Error: suffix or operands invalid for `mov'
 {standard input}:763: Error: suffix or operands invalid for `mov'
 {standard input}:857: Error: suffix or operands invalid for `mov'
 {standard input}:858: Error: suffix or operands invalid for `mov'
 {standard input}:909: Error: suffix or operands invalid for `mov'
 {standard input}:910: Error: suffix or operands invalid for `mov'
 {standard input}:912: Error: suffix or operands invalid for `mov'
 {standard input}:924: Error: suffix or operands invalid for `mov'
 make[1]: *** [process.o] Fel 1
 make: *** [_dir_arch/i386/kernel] Fel 2

Är det någon som har någon aning om vad man måste göra för att få det att fungera? Jag hittade inga omedelbara svar genom att fråga Google, men kanske det är någon som vet här?

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: