[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fråga om apachesöndag 08 oktober 2006 03:27 skrev mattias jonsson:
> Har inte hittat någon vättig förklaring på vad paketet
> libapache-mod-frontpage-mirfak är
> Det står bara
> Frontpage support för apache.
> Men är det servertillägg för frontpage eller vad?

Kan du inte bemöda dig med att söka information en liten millisekund innan du 
börjar maila vilt omkring dig? Snälla? Helt vansinnigt. VARJE fråga du har 
ställt i mailinglistan finns det en halv miljon svar på om man bara söker en 
liten, liten, _LITEN_ gång. 

sege@lightning:~$ apt-cache show libapache-mod-frontpage-mirfak är
Package: libapache-mod-frontpage-mirfak
Priority: optional
Section: multiverse/web
Installed-Size: 140
Maintainer: Ola Lundqvist <opal@debian.org>
Architecture: i386
Source: mod-frontpage-mirfak
Version: 1.6.2-10
Depends: libc6 (>= 2.3.2.ds1-4), apache-common
Suggests: libapache-mod-ssl
Filename: 
pool/multiverse/m/mod-frontpage-mirfak/libapache-mod-frontpage-mirfak_1.6.2-10_i386.deb
Size: 30234
MD5sum: 088785d3d8e7c5c1a363dc56d3b985ea
Description: Frontpage support for apache
 This package contains the module and supporting binaries needed for
 apache in order to enable full frontpage support.
 .
 This version replaces the Apache-FP patches and module supplied with the
 FrontPage Server Extensions available from Microsoft
 <http://www.microsoft.com> and Ready-to-Run Software
 <http://www.rtr.com/fpsupport>.
Bugs: mailto:ubuntu-users@lists.ubuntu.com
Origin: UbuntuReply to: