[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mailmanOn Friday 28 July 2006 17:44, mattias jonsson wrote:
> ursakta mitt tjat men jag ar nyfiken av mig
> hur gor man med mailman da?
> att installera vet ja men webinterface?

Med risk för att säga RTFM,

kolla i den installerade dokumentationen som hör till paketet, 
dvs /usr/share/doc/mailman/

I därstädes belägna README.Debian.gz står att att läsa:

Notes for the debian mailman package.
=====================================

You can access the web interface of mailman on
http://<hostname>/cgi-bin/mailman/listinfo

In case you want to access mailman thru a shorter URL you should add
something like the following to your webserver configuration (this
line is for apache):

ScriptAlias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/

In this case you need to set the DEFAULT_URL_PATTERN in
/etc/mailman/mm_cfg.py to http://%s/mailman/ for the cookie
authentication code to work.  Note that you need to change the base
URL for all the already-created lists as well.

The public archives are located in /var/lib/mailman/archives/public,
you can create a symlink from /var/www if you like, or create an alias like
the following:

Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/

...

Dvs. surfa till (förutsatt att du sitter på samma dator som har mailman 
installerad) http://localhost/cgi-bin/mailman/listinfo


/Anders

-- 
Anders Nilsson <anders@angsro14.se>
Ängsrovägen 14, SE-218 31 Bunkeflostrand Sweden
Phone: +46 (0)40 15 57 67
Mob: +46 (0)703 22 57 67Reply to: