[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: deb-filermj@mattias.sytes.net:
> nar man installerar en deb fil vart lagger sig programmet da? inte i /etc iaf

Titta på http://www.debian.org/devel/ under "Packaging".
Där hittar du "Filesystem Hierarchy Standard (FHS)" som anger var man 
brukar placera filer på ett linuxsystem.

Om du är intresserad av ett specifikt paket kan titta i 
"Debian Policy Manual" för att se hur debianpaketen är uppbyggda.
I princip är de ar-arkiv (se man ar):

 $ ar -t perforate_1.2-1_i386.deb 
 debian-binary
 control.tar.gz
 data.tar.gz
 $ ar -x perforate_1.2-1_i386.deb 
 $ ls -l
 total 40
 -rw-r--r-- 1 karl users  874 Jul 28 14:42 control.tar.gz
 -rw-r--r-- 1 karl users 13872 Jul 28 14:42 data.tar.gz
 -rw-r--r-- 1 karl users   4 Jul 28 14:42 debian-binary
 -rw-r--r-- 1 karl users 14938 Jul 28 14:42 perforate_1.2-1_i386.deb
 $ tar ztf control.tar.gz 
 ./
 ./md5sums
 ./control
 $ tar ztf data.tar.gz  
 ./
 ./usr/
 ./usr/bin/
 ./usr/bin/finddup
 ./usr/bin/findstrip
 ./usr/bin/zum
 ./usr/share/
 ./usr/share/doc/
 ./usr/share/doc/perforate/
 ./usr/share/doc/perforate/README.perforate
 ./usr/share/doc/perforate/README.Debian
 ./usr/share/doc/perforate/copyright
 ./usr/share/doc/perforate/changelog.Debian.gz
 ./usr/share/man/
 ./usr/share/man/man1/
 ./usr/share/man/man1/zum.1.gz
 ./usr/share/man/man1/finddup.1.gz
 ./usr/share/man/man1/findstrip.1.gz
 ./usr/bin/nodup
 ./usr/share/man/man1/nodup.1.gz
 $ dpkg -I perforate_1.2-1_i386.deb
ger dig innehållet i debian-binary och control
 $ dpkg -c perforate_1.2-1_i386.deb 
visar dig innehållet i data.tar.gz (som om du gjort tar ztvf data.tar.gz).

Av detta kan man se att binärerna (programmen) hamnar i /usr/bin,
bruksanvisningarna (man-sidorna) hamnar i /usr/share/man/man1 och lite
övrig information i /usr/share/doc/perforate.

För mer dokumentation om linux kan du gå till http://en.tldp.org/
Under guides kan du hitta:
 Introduction to Linux - A Hands on Guide
 The Linux System Administrators' Guide
 The Linux Network Administrator's Guide, Second Edition

http://www.togaware.com/linux/survivor/ kan också vara intressant.

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data        karl@aspodata.se
Lilla Aspö 2340                         Nätverk
S-742 94 Östhammar      0173 140 57      Datorer/Utrustning
Sverige           070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------


Reply to: