[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

deb-filernär man installerar en deb fil vart lägger sig programmet då? inte i /etc iaf

Reply to: