[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fildelning i linuxhar delat ut hela linux hårdisk med samba men när jag försöker spara en fil i /etc så påstår datorn
åtkomst nekad
fast den fast rotfilsystemet är inställt på writable = yes

Reply to: