[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dela filermattias jonsson wrote:
i windows kan man ju dela ut hela harddisken kan man gora det med samba i
debian med?
nu nar jag loggar in ser jag bara en liten del av filer men skulle villja se
hela min linuxdisk i windows
gar det?

Hej!

Visst kan du dela ut hela ditt filsystem, men det är ingenting som jag rekommenderar. Lägg till följande i din "/etc/samba/smb.conf":

[slask]
   comment = Hela rasket
   writable = no
   locking = no
   path = /
   public = no

Se
$ man smb.conf
för detaljer.


= VIKTIGT! ==================================================
Du ska verkligen tänka efter tre gånger extra om du verkligen
måste ha tillgång till hela filsystemet från Windows.
= ÄNNU VIKTIGARE! ===========================================
Jag har bara testat lite snabbt, så om någon bryter sig in
denna väg och stjäl din lösenordsfil, så skyll inte på mej!
=============================================================

Många Windows-användare är vana vid att placera filer och program där dom tycker att det passar. Den vanan (eller ovanan skulle jag hellre vilja kalla det) kommer sig helt enkelt av att man kan göra så i Windows. Alla Windows-användare har ju normalt administratörsrättigheter.

Detta är en dålig vara, som man verkligen skall försöka vänja sig av med. Som vanlig användare har du med Linux och andra UNIX-varianter normalt bara skrivrättigheter i din hemmakatalog (/home/user) och i temporärkatalogen (/tmp). (Och den raderas normalt varje gång datorn startas.) Därför är det sällan intressant att göra hela filsystemet tillgängligt för fjärranvändning.

mvh
/Martin Leben
--
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to.
Please don't CC me on replies.Reply to: