[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

prestanda för dual-P3-maskin?Hej!

Under regnvädret för några dagar sedan passade jag på att sätta ihop en
server med två PIII på 600 MHz och 512M minne. (Hårddisken är en något
gammal sak på 12M i hdparm -t, oprecist men ändå) Nu visar det sig att
maskinen bara fungerar (annars blir det massa hårddiskaccessfel, i Knoppix
4.0 går inte nätverkskortet mm skumma problem) om man skickar parameter
noapic - men det bör inte vara ett alltför stort problem?

Jag provar en cykel make-kpkg clean;make-kpkg binary || break för att
testa stabilitet. Denna cykel tar 1 1/2 timmar med kernel-source-2.6.8,
och med concurrency mellan 2 och 4. (ibland tar den 2,5 timmar, verkar som
bara en process är aktiv då) Är det ungefär vad man kan vänta sig?

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: