[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SMTP-server - säker mot obehörigt reläande?On 2006-06-23 at  0:02, pnd@telia.com wrote:

> Blev just lite paranoid... fick nämligen 4 st "Delivery Status
> Notification (Mail Delivery Delayed)" med c:a 10 minuters mellanrum från
> en domän vars jag aldrig skickat något mail... jag har över huvud taget
> inte skickat några mail alls idag. 

Har du kollat i loggarna? Om exim varit inblandad kan du ge dig på att
du hittar information om vad som hänt i /var/log/exim4/*.

Annars är det nog rimligt att tro att du blivit utsatt för ett joe-job.

-- 
Fredrik JonsonReply to: