[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ACPI Suspend to RAMHej!

Har kollat lite på att få ordning på ACPI och suspend to RAM.

Enligt documentationen till moderkortet stöds RTC Power On By
Alarm. Jag har aktiverat det i BIOS jag ser inte att det funkar.

Moderkortet är ett Gigabyte GA-K8N51PVMT-9 och jag kör testing.

dmesg säger bl.a.

htpc:~# dmesg | grep ACPI
ACPI: bus type pci registered
ACPI: Subsystem revision 20050902
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)

pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 11 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI wakeup devices:
ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)

ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
htpc:~#

Jag har prövat följande och tänkte att jag kunde monitorera
fildatum för event och se om det uppdaterades vid alarm, men
icke. Kanske kan ses på annat sätt?

ls -l /proc/acpi/event
echo '2006-06-19 21:10:00' > /proc/acpi/alarm
ls -l /proc/acpi/event

Däremot så verkar den spara ner till BIOS NVRAM för efter
omboot så visar 'cat /proc/acpi/alarm' '2006-00-00 21:10:00',
dvs tiden är rätt men datumet är satt till 'any' enligt
moderkortets manual.

Har läst lite på nätet om att vissa moderkort kräver en omboot
innan den aktiverar Suspend to RAM.

Allt tyder på att mitt moderkort stöder denna finess, men jag
tar gärna emot lite tips och erfarenheter från nån som grejat
med det här.

Mvh, PeterReply to: