[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Firefox javascript:focus()Hej alla.

Jag har problem med att få rätt fönster fokuserat med Firefox. Ja, jag har 
till och med alltid haft det problemet på mina två Debian-installationer 
(Sarge och Etch med KDE). 

Det gäller Javascript, på så sätt att den enkla focus()-funktionen applicerad 
på ett återigen-öppnat fönster aldrig har någon verkan. För att inte tala om 
så 'avancerade' saker som javascript:opener.focus() ...

Jag har hackat och stått i en hel del med Javascript, men till slut insett att 
det här kanske är något generellt som hör ihop med Firefox i kombination med 
x-windows eller så (eftersom samma fenomen ibland uppträder även i annat än 
webbläsarmiljö där man indirekt uppdaterar ett fönster och normalt förväntar 
att det 'får fokus'). 

Med Opera och Mozilla fungerar det perfekt och i MSWindows fungerar webbsidor 
(i det här avseendet, Javascript-fokusering) på det sätt som förväntas med 
alla webbläsare inklusive Firefox och MSIE. 

Så problemet gäller kombinatione Firefox och Debian. Kanske är det någon 
trivial inställning i Firefox som jag har missat ('Tillåt skript att höja 
eller sänka fönster' är i alla fall förbockat!)? Någon som vet?

ToreReply to: