[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Blinga info vid start + stopJostein Martinsen Jones wrote:
> Jag håller på och gör iordning en dator som skall ha hög WAF.
> Så då tänkte jag att jag vill ha trevligare utseende under upstart +
> avstängning. Har sett att andra distributioner har något som liknar en
> progressmätare. Tänker att det kan vara bra så att man som ovan
> (ointresserad) av informationen som visas kan få en uppfattning om hur 
> långt
> uppstart/avstängning kommit.

splashy (från experimental) ger dig grafisk bootskärm utan att du
behöver patcha och kompilera om kärnan.

http://packages.debian.org/experimental/graphics/splashy

Annars tror jag det är kernel-patch-bootsplash som gäller.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: