[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sources.list??* anli <mushman55@hotmail.com> [2006-04-28 03:28:49 -0700]:
> Nu har jag installerat fluxbox och icewm,men hur får jag fram  dom,vilka
> kommandon.Har ju bara en terminal?

Förstår att ingen orkat svara på denna, eftersom en god regel brukar vara att
läsa dokumentationen för paketen du försöker installera och använda dig av -
innan du installerar dem. 

http://www.fluxbox.org/docbook/en/html/c98.html#AEN100

Har du ett fungerande X installerat?

-- 
Kim Christensen
"You met me at a very strange time in my life."Reply to: