[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem att spela DVD med TotemPer Eric Rosén wrote:
> Vad kan man göra? Och i förlängningen, hur gör ni andra för att titta på
> DVD i helskärm under Debian sarge?

Konstigt, jag kör visserligen unstable och inte sarge, men jag
använder libdvdcss2 från Marillats arkiv, utan problem. (I både
totem-xine och mplayer).

ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/index.html

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: