[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] EmacsOn Thu, 2006-03-23 at 08:19 +0100, Arvid Rosén wrote:
> Jostein Martinsen Jones wrote:
> > Jag har sett en del editorer ha en funktion som gör att man kan dra 
> > samman stycken av koden man jobbar i. Det kan se ut som ett 
> > minustecken till vänster om ett funktionsnamn när koden är expanderad. 
> > Klickar man i minustecknet dras koden samman och det blir väl kanske 
> > bara en rad med t.ex. funktionsnamnet och ett litet plustecken till 
> > vänster istället för minustecknet. Ja någon vet väl vad jag menar.
> >
> > Den funktionen skulle jag vilja prova lite (tror jag), fast i emacs. 
> > Har googlat lite efter "contract expand emacs" men hittade inget bra. 
> > Så om någon vet hur man gör eller har lite hjälp att ge vore jag 
> > glad(are).
> Det kallas hideshow (hs) i emacs.
> Du slår på det med:
> M-x hs-minor-mode

Inte alls Debianrelaterat, men det där gjorde min dag. ;-)

	/DanielReply to: