[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Stänga av "stäng ner" och "staHans Öfverbeck:

> Jag vet inte om det är denna metod som fortfarande används, men det
> kan ju vara värt att kolla rättigheterna för /sbin/halt.

Jag såg också en referens till det, men halt är helt vanlig 0755:

$ ls -l /sbin/halt
-rwxr-xr-x  1 root root 10208 2005-01-04 23:43 /sbin/halt*

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: