[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache2 mysql5 php5Gabriel skrev:
> Hur kommer det sig att alla phpsiter som jag har går så grymt slött? Har
> apache2, mysql5 och php5 installerat men det känns som om jag sitter på
> modem och laddar upp 100mb till ett konto nånstans på hawaii... Det är
> Coppermine och phpmyadmin som jag har testat och den ena går slöare än
> den andra.. Nån som har varit med om samma sak?

Har du installerat php-pear?
Kan det vara DNS-uppslag som gör det långsamt?
Minne?

Mvh
Daniel
begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist (CISSP)
note;quoted-printable:PGP-key: 3D51348C=0D=0A=
	SIP: sip:yeager@lidkoping.net
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: