[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera TORHej,

Ralph Utbult skrev:
> Hej!
> 
> Ny på listan, har pillat på olika linuxdistar (även BSD) utan att bli särskilt bra...
> 
> Försöker installera TOR (apt-get install tor) utan resultat. Nån som vet om den finns att hämta på detta sätt?
> Hämtar istället tar-filen, packar upp & kör ./configure Får meddelandet att OpenSSL saknas. Installerar denna (med apt-get). Funkar ändå inte. Behövr jag göra något speciellt med OpenSSL för att få det at fungera?

När man skall kompilera program behöver man ofta header-filer och
liknande för de bibliotek som programmet vill använda. Eftersom
header-filerna inte behövs för normalt användande av biblioteken av
förkompilerade program så brukar de inte inkluderas i de vanliga
deb-paketen utan istället läggas i speciella dev-paket. Så i ditt fall
behöver du troligen installera även libssl-dev, och kanske även
ytterligare dev-paket.

mvh
Hans Öfverbeck

> 
> __________________________________________
> 
> Hälsningar
> Ralph Utbult
> Systemansvarig
> ABF Göteborg
> E-post:  ralph.utbult@abf.se
> Telefon: 031-774 31 76 
> Mobil:   0706-74 31 76
> ICQ:     108-998-663
> Hemsida: www.gbg.abf.se
> 
> 
> Reply to: