[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Installera TORHej!

Ny på listan, har pillat på olika linuxdistar (även BSD) utan att bli särskilt bra...

Försöker installera TOR (apt-get install tor) utan resultat. Nån som vet om den finns att hämta på detta sätt?
Hämtar istället tar-filen, packar upp & kör ./configure Får meddelandet att OpenSSL saknas. Installerar denna (med apt-get). Funkar ändå inte. Behövr jag göra något speciellt med OpenSSL för att få det at fungera?

__________________________________________

Hälsningar
Ralph Utbult
Systemansvarig
ABF Göteborg
E-post:  ralph.utbult@abf.se
Telefon: 031-774 31 76 
Mobil:   0706-74 31 76
ICQ:     108-998-663
Hemsida: www.gbg.abf.seReply to: