[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tips på ftpserverOn Tue, Feb 07, 2006 at 09:13:50AM +0100, wado wrote:
> Hej
> 
> Någon som har tips på en bra ftpserver?
> De krav jag har är kryptering på både controll och data channel, chroot 
> och helst (men ej ett måste) virtuella users. Jag har kört pure-ftpd och 
> gillar den, men den stödjer bara kryptering på control channel vad jag 
> kan se.

Jag har använder mig av vsftpd, http://vsftpd.beasts.org/ .
 
> //Wado

HåkanReply to: