[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tips på ftpserverHej

Någon som har tips på en bra ftpserver?
De krav jag har är kryptering på både controll och data channel, chroot och helst (men ej ett måste) virtuella users. Jag har kört pure-ftpd och gillar den, men den stödjer bara kryptering på control channel vad jag kan se.

//WadoReply to: