[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Råd angående LVM2> Skulle vare tacksamt, om ni (alla) vil forklare i vanligt sprog, hur man
> gör,
> altså använder till eksempelvis lvm2.
> Et vanligt problem, at ni prater om något, som mange inte vet rigtig vad
> är,
> og då skall andre använde mycket tid at läse sig til hur "det" funker, och
> vad det egentligen är ni prater om.
> Det ville lätte användningen av debian (linux) mycket, tycker jag??
> *ler - positiv - tanker*   :-)
> ****************************

Vill inte verka alltför tvär, men RTFM!

Eller, för att elaborera lite. När man postar till en publik lista eller
usenetgrupp är det inte möjligt att:
a) Veta kunskaps-/intressenivån på samtliga som läser postningen
b) Anpassa innehållet så att det blir begripligt/intressant för _samtliga_
som läser innehållet.

Dessutom, det här är inget supportforum, utan en mailinglista. Genom att
avkräva material som är mer anpassat till din kunskaps/intressenivå i en
diskusion som du själv inte startade eller deltagit i, så implicerar du
att din tid som passiv åskådare är mer värd än den tid som folk lägger ner
på att aktivt bidra i diskusionen.

Ett bättre uppträdande skulle vara just att "använde mycket tid at läse
sig til hur "det" funker, och vad det egentligen är ni prater om.",
exempelvis genom att åtminstone slå upp lvm / lvm2 i google, och sedan
ställa en föjldfråga om det var något som var oklart, alternativ
kommentera något som skrivits med mer information från det du funnit efter
att du googlat lite.

Återigen, jag hoppas du inte tar illa upp, detta är skrivet i största
välmening, men om du inte känner dig helt bekant med vett och etikett på
publika listor så prova länken nedan:

http://www.gweep.ca/~edmonds/usenet/ml-etiquette.html

(Jag hade inte några dokument hemma om nätetikett, utan googlade lite. Tog
ca 5-10 sekunder. )

Mvh Tobbe


>
> On Friday 13 January 2006 09:50, tobbe@strul.nu wrote:
>> > Hej!
>> >
>> > Kör sedan lång tid tillbaka LVM2 på home, /tmp, /usr och /var
>> > (se nedan). Nu skulle jag vilja flytta någon av /etc, /lib
>> > och/eller /root från / och lägga dom under LVM2 också.
>> >
>> > Är det att rekommendera eller kommer jag att råka ut för
>> > någon överraskning när jag bootar upp efter en sån ändring?
>> >
>> > Vore tacksam för synpunkter.
>>
>> Det beror lite på hur du har tänkt göra det hela?
>> Om du tänkt installera om Debian 3.1 så är det inga problem,
>> installationsprogrammen hanterar lvm bra, och bygger en initrd -
>> image åt dig. (återkommer till denna...)
>>
>> Om du tänkt bygga om nuvarande system, och har en standardkernel, så
>> borde
>> det gå bra. Tänk bara på att:
>>
>> 1) separat /boot, då grub (sist jag tittade i alla fall) inte har stöd
>> för
>> lvm
>>
>> 2) se till att du har en initrd image, och att den finns med i menu.lst.
>>
>> 3) anpassa menu.lst till den nya layouten. (exempelvis så får du ange
>> patherna till kernel resp. moduler _med /boot som root_, d.v.s.
>> kernel /boot/vmlinuz
>> blir
>> kernel=/vmlinuz
>>
>> Angående initrd, så behövs den efterssom defaultkerneln från debian har
>> lvm som moduler, så dessa måste laddas _innan_ kerneln ser lvm-volymerna
>> (som den ju i vanliga fall skulle ladda modulerna från.) Dessutom behövs
>> en del lvm-kommandon köras för att aktivera volymerna, även dessa måste
>> ju
>> då med i initrd;n.
>> Debians mkinitrd hanterar allt detta bra så länge det är en standard
>> debian kernel, men om du kompilerar en egen, och exempelvis lägger in
>> lvm-stödet statiskt i denna, så fungerar inte längre mkinitrd. Det finns
>> dock en i exempelkatalogen i lvm2;s docs som fungerar efter lite
>> hackande.
>>
>> Mvh Tobbe
>>
>> > peter@debian:~$ mount
>> > /dev/hdd1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
>> > proc on /proc type proc (rw)
>> > sysfs on /sys type sysfs (rw)
>> > devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
>> > tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
>> > /dev/mapper/vg-home on /home type ext3 (rw,noatime)
>> > /dev/mapper/vg-tmp on /tmp type ext3 (rw,noatime)
>> > /dev/mapper/vg-usr on /usr type ext3 (rw,noatime)
>> > /dev/mapper/vg-var on /var type ext3 (rw,noatime)
>> > usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
>> > peter@debian:~$
>> >
>> > Vänliga hälsningar,
>> > Peter Carlsson
>> >
>> >
>> > --
>> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
>> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> > listmaster@lists.debian.org
>
>
Reply to: