[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ctrl+alt+esc fungerar inte i min kdetobbe@strul.nu writes:

....
> Applikationen kommer då att hänga i 3*20 sekunder per listad namnserver.

ca 20-30 sekunder per listad namnserver skall det nog vara, d.v.s. två
namnservrar angivna, men ingen kontakt med någon av dem blir ca en
minuts väntan per uppslag.... (Och en applikation kan ju hålla på med
ett antal på varandra följande uppslag...)


Mvh TobbeReply to: