[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur får man multimedia at fungera i sarge, på en enkelt sätt?Vincent Lönngren wrote:
> > Tack.
> > 
> > Prövade först vlc, men det kan inte avspille *.avi filer.
> > 
> > Då installerade jag w32codecs, och nu fungerade det bra.

> Det var konstigt. Det ska den kunna.

AVI är bara ett containerformat, det kan vara en hel del olika
video/ljudtyper där, snubblar man över något mindre vanligt är det
möjligt att VLC (och andra spelare) protesterar.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: