[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: vem rår över root ? en sista undranOn Fri, Dec 23, 2005 at 12:04:08PM +0100, gert.karlsson@rixmail.se wrote:
> 
> 
> gert karlsson
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: gert.karlsson@rixmail.se
> Ämne: vem rår over root ?
> Skickat: 2005-dec-21 16:28
> 
> > om nån kan tipsa mig var jag sskall söka svaret till detta:
> Som user sätter Jag  en vfat formaterad diskett i linuxdatorn och via ex. OOO writer skå sparar jag en testfil 
> till disketten (fd) så jag tar disketten till en W§ dator, öppnar och stänger filen 1 gång, tar tillbaka den till Linuxdatrorn,monterar den som su med :mount /dev/fd0 /mnt/fd:  öppnar OOO writer som user och hämtar filen från fd. Den laddas då SKRIVSKYDDAD, och går naturligtvis inte att på något sätt spara tillbaka till fd varesig med gammalt eller nytt filnamn. ok. Jag öppnar då konqueror som root, går till fd samt ändrar till fulla skrivrättigheter för allt och alla samt byter ägare på filen
> FÅR DÅ VIA EN RUTA VETA ATT ROOT INTE HAR RÄTTIGHETER ATT ÄNDRA FILEN. .. MEN .. när jag öppnar OOO writer som ROOT så kan jag hämta filen utan att den laddas som skrivskyddad samt skriva över den samt spara på fd med nytt namn.
> men som root kan fortsatt inte vare sig från browser laddad från root eller via kommandolinje förändra rättigheter på disketten. jag erkänner mig skyldig till att en hur stor dummhet som helst kommit över mig bara jag kan få tipps om vad som e galet på mina samtliga linuxinstallerade hårddiskar.
> 
> 

Det låter onekligen som att problemet inte är skrivskydd på _filen_,
utan snarare att din disk mountats skrivskyddad. Gör som nämnts tidigare
att du visar output från mount så kanske felet syns där.

Jag känner lite igen problemet. Jag har en disk som emellanåt blir
skrivskyddad utan att ha mountats om. Den mountas rw, men ibland blir
det bara stopp. Då måste jag umounta och mounta om den för att det ska
funka igen. Beror förmodligen på inkonsistens i datat så att ext3 sätter
stopp. Har fått mycket fel i fsck.

//IReply to: