[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: intellimouse och xorg från experimentalOn 2005-12-21 at  0:12, toby@toby.kicks-ass.org wrote:

> >> 	Option		"Protocol"		"ExplorerPS/2"

Min explorer-mus använder protokollet "ImPS/2". Det är dock på sarge 
så det kanske inte gör varken från eller till i ditt fall.

-- 
Fredrik JonsonReply to: