[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Xterms och pseudo-transparens (varför bara shade/mörkare-tint)Hej.

Jag vill fixa ett nytt transparent Aterm tema, med svart text på ljusare
bakgrund. Idag finns bara teman med vit text på transparenta terminaler.

Jag har provat olika varianter, coh kan dra utpå detta mycket nu. Shade
gör bilden enbart procentuellt mörkare (o om man anger negativt tal,
görs den förvisso ljusare, men då förblir svart svart, och ljusare
partier blir olje nyanser). Och om man använder gray som tint, så är det
bara extra shade, svart förblir svart.

Vad jag skulle vilja göra är:
Transparens där svart blir jämngrått och vitt förblir vitt.

Det närsta jag kommit är:
per@redeb:~$ aterm -sh 100 -fg black -bg gray -tint gray50 -tinttype
orInverted
(men denna höjer förmodligen bara färgskalan linjärt, och dem överst
börjar typ om, och ger ett olje mönster imellan. Ingen färg är dock
mörkare än gray50, vilket är vad jag strävar efter)

Jag har transparenta menyer i fluxbox som fixar detta nämligen, men jag
kan inte ordna det för Aterm.

Någon idee på detta? Kan det finns något annan terminal emulator som kan
fixa det? (temat är: "Vit" text o transparent, alltså ljusare bakgrunds
tint sak).


-- 
Mvh, Per Blomqvist
Web: http://phoohb.shellkonto.se
Telnr: +46 70-3355632Reply to: