[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem med e2fsprogshej
problem.
Jag vill installera libpcre3-dev och open embedded, men får ERROR
installationen vill temporärt ta bort e2fsprogs och vill att jag aktiverar APT::Force LoopBreak option
det är en Conflicts/Pre-Depends loop

vad betyder detta? ska jag avinstallera e2fsprogs
jag är på debian 2.6.8-2-386

-eva
Reply to: