[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: chkrootkit-logOn Wed, 7 Dec 2005 13:30:49 +0100
Patrik Wallstrom <pawal@blipp.com> wrote:
> > eth0: PACKET SNIFFER(/sbin/dhclient[5746])

dhclient har jag också fått varning för, så länge jag haft den installerad.
Tror bara det är ett falsklarm (just för dhclient alltså)Reply to: