[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: chkrootkit-logOn Wed, 07 Dec 2005, Mikael Bergman wrote:

> Nedanstående dök upp i mina loggar. Känns inte bra i maggropen. Någon som
> kan lugna mig eller?
> 
> /etc/cron.daily/chkrootkit:
> The following suspicious files and directories were found:
> /usr/lib/j2se/1.4/jre/.systemPrefs
> /usr/lib/j2se/1.4/jre/.systemPrefs/.systemRootModFile
> /usr/lib/j2se/1.4/jre/.systemPrefs/.system.lock
> /usr/lib/j2se/1.4/jre/.systemPrefs
> You have     1 process hidden for readdir command
> You have     1 process hidden for ps command
> chkproc: Warning: Possible LKM Trojan installed
> eth0: PACKET SNIFFER(/sbin/dhclient[5746])
> 
> Raderna med "/usr/lib/j2se/1.4/jre/.systemPrefs*" har funnits ett tag.

Om jag var du skulle jag köra en vända med rkhunter också.

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956Reply to: