[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-stödKontrollera om din kärna stödjer USB. Det är inte så att Linux saknar
USB-stöd, det har funnits länge, men detta är fri mjukvara så
modifikationer finns i omlopp. Själv laddade jag ner en CD-bild som jag
trodde var officiell men där USB var hackad bort ur kärnan. Har inte
uppgraderat än för jag använder inga USB-prylar.

On Sun, 4 Dec 2005, Tommy Zackariasson wrote:

> Hej!
> 
> En fråga från en glad amatör:
> 
> Jag får inte mitt usb-minne eller min usb-anslutna webbkamera att 
> fungera i i min nyinstallerade sarge.
> Om jag kör ett program som heter usbview så finns de listade där, men 
> blir inte monterad vad jag kan se.
> 
> Misstänker själv att jag måste byta till en nyare kärna (2.6)
> Hur gör man det på ett risfritt sätt i så fall?
> Tacksam för svar.
> /Tommy
> 
> 
> -- 
> Reclaim Your Inbox!
> http://www.mozilla.org/products/thunderbird
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: