[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Real audio, skärmupplösning mmProgram för att redigera ljud: audacity. Om du vill redigera noter på
"klassiskt" sätt (inte med MIDI-tangentbord, utan skriva noter ungefär som
man skriver ord i en ordbehandlare) noteedit tillsammans med lilypond.

Jag antar att du har ljud-hårdvaran igång?

/Per Eric Rosén
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: