[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: installationsproblem XFree86> men till det riktiga problemet, när jag nu startar så ersätts
> login-prompten med en svart ruta (jag tror att den startar gdm, och det är
******************
Tja, jag ville nok, tyvärr geninstallere debain.
Jag måtte geninstallera flera gånger, innan jag fik succes.

Vid första boot, under installation, skriv:

boot: linux26 debian-installer/framebuffer=false

Då får du kernel 2.6.8-2.... och installationen förtsätter i text modus, och 
det säger de kloge (ler) är bäst.

Jag förutsätter, at det är sarge, du vill installera.

Jag hadde downloaded cd 1, 2 och 3, och det skulle räcke, tycker jag.

:-)  NielsReply to: