[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Program som inte startarOn Fri, 2005-11-11 at 11:08 +0100, Sebastian Göhn wrote:
> Hej listan!
> 
> Jag har ett underligt problem med installationsprogrammet för ATIs drivisar. 
> Filen som man ska köra startar inte. bash säger "Filen eller katalogen finns 
> inte" fast den visst finns. Det hjälper inte att flytta eller byta namn på 
> den.
> 
> Det enda som jag kan komma på som orsak till det här är att det skulle vara 
> någon sorts konflikt mellan UTF-8 och ISO-8859-1 (eller vad dom heter). Vad 
> kan det annars vara?
> 
> M.v.h. Sebastian

Vad är det för rättigheter satta på filen? Om du ska exekvera filen så
måste du ha exekveringsflaggan satt. Typ "chmod 755 filnamn".

Sen kör du med "./filnamn"

	/DanielReply to: