[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kan inte starta programmer iblandt i Sarge 2.6.8-2-386Hejsan. :-)
Jag är ny til Debian Sarge 2.6.8-2-386
Det händer iblandt, at jag inte kan starte något program.
Så måste jag använda "fuser -m /home/niels3", eller liknande, för at hitta 
vilket pid nummer som finns aktivt.
Sen måste jag använda "kill 3474" (eller respektive pid nummer), eller her 
sista gång "kill -9 -1", då där var ganske många aktiva pid numre.
Iblandt händer det samma med mit floppy drev, at jag inte kan unmounte det.
Någon goda förslag?
Niels *ler*Reply to: