[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postfix - konfigurera säker relayStefan Alfredsson:

[...]

> Som någon annan nämnde, "smtpauth" är det bästa sättet att lösa det på.

Det verkar som att det är vad jag behöver. Då inställer sig frågan vilka
paket jag behöver. Efter att ha läst på en del [1] så verkar jag behöva en
daemon - smtpauthd. Efter att ha letat efter allt som heter någonting på
"sasl" eller auth så (kör unstable)

consensus:/etc# dpkg -l | grep sasl
ii libsasl2           2.1.19-1.6        
Authentication abstraction library
ii libsasl2-modules       2.1.19-1.6         Pluggable
Authentication Modules for SASL

Ingen /etc/init.d/smtpauthd dyker dock upp med dessa. Vad behöver jag?

M v h,
Mikael

[1] http://postfix.state-of-mind.de/patrick.koetter/smtpauth

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: