[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postfix - konfigurera säker relayMikael Bergman wrote:

> Det är kanske jag som inte förstått hur postfix och smtpd lirar men om
> jag ändrar mynetworks till att tillåta vilket ip som helst så känns
> det lite osäkert men det är kanske så man ska göra?

Kanske denna HOWTO hjälper lite. Är lite gammal men borde gälla även idag

http://postfix.state-of-mind.de/patrick.koetter/smtpauth/

Mvh
Daniel Nylander (CISSP)

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: